Zaštita podataka

Zaštita i pravno usklađeno prikupljanje, obrada i korišćenje Vaših privatnih podataka je veoma važno za nas. Da bi ste se prilikom posete naše web stranice osećali sigurno, želimo da Vas informišemo o prikupljanju i korišćenju Vaših privatnih podataka.

Prihvatanjem izjave za zaštitu podataka odabravate Alphasetu doo (Miška Jovanovića 16-18, 11000 Beograd, Srbija; matični broj firme: 17415557) prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših privatnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i sledećim odredbama.

1. Nosilac odgovornosti

Ukoliko želite da uložite prigovor na prikupljanje, korišćenje ili obradu Vaših podataka, koje Alphaset doo obavlja prema ovim odredbama za zaštitu podataka, možete poslati Vašu žalbu putem e-mejla, faksa ili na našu adresu:

Alphaset doo.
Miška Jovanovića 16-18
11000 Beograd
Srbija

Tel.: 011 / 39 10 024
Fax.: 01 / 39 10 042
Email: office@alphaset.rs

2. Prikupljanje, korišćenje i obrada privatnih podataka

2.1 Privatni podaci

U privatne podatke spadaju informacije o sebi (ime, privatna adresa ili adresa firme, broj telefona) tj. svi ostali neophodni podaci, neophodni za registraciju za naš Online-Shop.


2.2 Račun klijenta

Svakom kupcu koji se registruje za naš Online-Shop, dodeljuje se jedan račun. Ovaj postupak se u početku odvija manuelno, zbog provere podataka i ispravnog definisanja uslova kupca. 

Osim toga, na računu klijenta su memorisane sve njegove dotadašnje porudžbine.

2.3 Prikupljanje i korišćenje privatnih podataka
 

Prikupljamo, čuvamo i obrađujemo podatke, relevantne za čitav proces Vaše kupovine, uključujući eventualno kasnije garancije, našu servisnu službu, tehničku administraciju, kao i u marketinške svrhe. Vaši privatni podaci biće prosleđeni trećem licu ukoliko je to neophodno radi ugovora ili obračuna ili ukoliko ste Vi dali prethodnu saglasnost. U okviru odvijanja procesa porudžbine, služba koju angažujemo, dobija neophodne podatke za  porudžbinu i procesuiranje naloga. Ovde spadaju pre svega:

  • transportna preduzeća, kurirske službe

Ovako navedene podatke dozvoljeno je proslediti davaocu usluga za ispunjenje svojih obaveza. Svaka druga upotreba informacija je zabranjena. 

 3. Cookies

Korišćenje kolačića nije preduslov za posećivanje web stranice www.alphaset.rs odnosno shop.alphaset.rs. Međutim, kolačići su neophodni za obavljanje porudžbine preko Online shopa. Cookies i Flash Cookies su mali fajlovi, koji se memorišu na Vašem računaru i čuvaju određena podešavanja i podatke neophodne za razmenu podataka sa našim sistemom preko Vašeg pretraživača.

Za Vašu porudžbinu neophodni su nam sledeći ispravni podaci: ime i prezime, adresa i podaci vezani za plaćanje. Vaša e-mail adresa nam je potrebna zbog potvrđivanja porudžbine i dalje komunikacije. Takođe e-mail je neophodan za Vašu identifikaciju (prijavu korisnika). Osim toga Vaše potvrde o porudžbini i dostavi dobijamo putem Vaše e-mail adrese.

Brisanje Vaših privatnih podataka sledi ukoliko ste podneli zahtev za brisanje podatka (osim ukoliko ne postoji zakonska obaveza čuvanja Vaših privatnih podataka), ukoliko podaci nisu više neophodni za ispunjavanje svrhe zbog koje su memorisani ili ako njihovo memorisanje iz drugih zakonskih razloga nije dopustivo. 

4. Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, web analitičku delatnost Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. kolačiće, tekst fajlove, koji se na Vašem računaru memorišu i pomoću kojih je omogućena analiza korišćenja web stranice. Informacije, koje proizvodi kolačić, o Vašem posećivanju ove web stranice, se po pravilu prenose i memorišu na server Google-a u SAD-u. U slučaju anonimnog posećivanja ove web strane  (IP-Anonymisierung) Vaša IP-adresa biće ipak skraćena od strane članica Evropske unije ili pak neke druge zemlje, koja je sklopila sporazum sa Evropskom unijom. Samo u izuzetnim slučajevima će Vaša puna IP-adresa biti prenešena na server Google-a u SAD-u i tamo skraćena. Po nalogu vlasnika ove web stranice Google će koristiti ove informacije radi ocenjivanja Vašeg korišćenja ove web stranice, sastavljanja izveštaja o web-aktivnostima i radi pružanja drugih usluga vlasniku web stranice vezanih za korišćenje web stranice i interneta. IP-adresa preuzeta od Google Analytics preko Vašeg pretraživača ne podrazumeva Vaše ostale podatke sa Google-a. Memorisanje kolačića možete sprečiti putem odgovarajućih podešavanja na Vašem softveru za pretraživač; u tom slučaju nije moguće koristiti sve funkcije ove stranice. Možete sprečiti uzimanje podataka preko kolačića i njihovo korišćenje podataka koji se odnose na web stranu, ukoliko preuzmete i instalirate sledeći link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

5. Prenos podataka

Vaši lični podaci biće prenešeni kod nas kroz kodiranje. Ovo važi za Vašu porudžbinu i takođe za korisničku prijavu. Koristićemo pritom sistem kodiranja SSL (Secure Socket Layer). Doduše niko ne može zagarantovati apsolutnu zaštitu. Mi osiguravamo naš sajt i druge sisteme putem tehničkih i organizacijskih mera protiv gubitaka, napada, izmene i širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih lica.