Opšti uslovi poslovanja

Opšte

Za sve poslove, koji su zaključeni  sa našim preduzećem, važe sledeći uslovi poslovanja. Drugi uslovi poslovanja su važeći, ako su od nas izričito i pismeno priznati.

Ponude i cene

Sve ponude su neobavezujućeg karaktera.  Za nas je merodavna samo naša pismena potvrda porudžbine.  Za usmene i sporedne dogovore je neophodna naša pismena potvrda. Za vreme isporuke važe naše aktuelne prodajne cene izražene u EUR bez poreza na dodatu vrednost. Isporuka se vrši od magacina. Zadržano pravo izmene cena.

Porudžbine

Porudžbine mogu biti izvršene putem faksa, pošte ili telefonskim dogovorom. Za prvu porudžbinu nam je neophodno dostaviti PIB i matični broj firme.

Uslovi isporuke

Uslovi isporuke su kao sledeći propisani:

  • Lično iz magacina Alphaset-a d.o.o
  • U slučaju slanja pomoću dostave paketa, troškove slanja i pakovanja kod preuzimanja robe do 7000 dinara, bez PDV-a preuzima kupac. Kod preuzimanja robe preko 7000 dinara, bez  PDV–a  troškove preuzima isporučilac.
  • Metražna roba: minimalna količina porudžbine od 1m.

Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja su kao sledeći propisani:

  • Plaćanje u roku od 30 dana od dana izdatog računa
  • Kod novih kupaca zahtevamo kod prve dve isporuke gotovinsko plaćanje ili avansnu uplatu preko računa.
  • Isporučena roba ostaje do celokupne isplate kupovne cene naša svojina.

Alphaset može zavisno od boniteta za sve isporuke da odredi uslove plaćanja unapred.

Garancija

Naši zaposleni nisu ovlašćeni, da daju obećanja i preporuke bilo kakve vrste, koji idu van opisa u našim prospektima.  Sitna odstupanja između naručene i isporučene robe u pogledu formata, boje i kvaliteta, ne daju pravo za reklamaciju. Drugi nedostaci se moraju prijaviti u roku od 5 dana nakon preuzimanja robe. Šteta prilikom transporta se mora prijaviti odmah prilikom preuzimanja robe. Nedostatak jednog dela isporuke ne daje pravo na reklamaciju za celu isporuku.  Ukoliko se utvrde nedostaci na robi, imamo pravo na izbor popravke ili zamene isporučene robe. Zahtevi za naknadu štete, koji prevazilaze zamenu materijala, su isključeni. Kupac je dužan da naše proizvode na uobičajen način pregleda i utvrdi da li su za predviđenu upotrebu prikladni.

Pravo vlasništva

Isporučena roba ostaje do celokupne isplate kupovne cene svojina firme Alphaset-a d.o.o.