Disclaimer

Odgovornost za sadržaj

Prema Zakonu o elektronskim medijima odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranama kao vlasnici ovog web sajta i nismo odgovorni za praćenje prenešenih ili sačuvanih stranih informacija, niti za istraživanje odgovornosti, koje ukazuju na nelegalne aktivnosti. Obaveze za uklanjanje ili blokiranje informacija prema Opštem zakonu ostaju netaknute. Međutim, relevantna odgovornost je moguća tek od dana, kada je otkrivena povreda prava. Nakon otkrivanja sadržaja, kojima je prekršen zakon, uklonićemo odmah dotične sadržaje.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove eksternih web stranica nad kojima nemamo kontrolu. Iz ovog razloga ne možemo preuzeti odgovornost za tuđe sadržaje. Za sadržaj stranice, čije smo linkove postavili, odgovoran je vlasnik dotične web strane. U slučaju zakonskih prekršaja ove web stranice biće takođe podvrgnute proveravanju. U trenutku postavljanja linkova nije nam bio poznat njihov ilegalni sadržaj. Stalna kontrola povezanih stranica je nerazumna, bez dokaza o konkretnom kršenju zakona.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi ove web strane sadrže autorska prava. Reprodukcija, modifikacija ili bilo koje iskorišćavanje izvan granica autorskih prava zahteva saglasnost autora odnosno vlasnika web strane. Preuzimanja i kopiranja su dozvoljena samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. U slučaju sadržaja, koje nije proizveo vlasnik sajta, poštovaće se autorska prava trećeg lica. Ovi sadržaji će posebno biti označeni kao takvi. Nakon otkrivanja sadržaja, kojima je prekršen zakon, uklonićemo odmah ove sadržaje.

izvor referenca: eRecht24