Prese za kape

Ako redovno štampate kape, koristeći pritom opcione setove za transfer prese,  dospećete vrlo brzo do gornje granice. Hlađenje grejnih elemenata pre konverzije traje predugo. Ove prese su idealne za profesionalno ispisivanje kapa. Takođe se mogu koristiti za štampanje flaša manjih dimenzija, kao alternativa za uštedu energije.