Pneumatske prese

Pneumatske prese su idealne za velike tiraže. Pritiskom dugmeta grejna ploča se spušta i podiže nakon isteka podešenog vremena. Pomoću dugmeta STOP možete prekinuti proces transferovanja u svakom trenutku. Osim toga pneumatske prese postižu veći pritisak od manuelnih. Za sve modele Vam je potreban kompresor.